Huế Xa Thơ Văn

Bảo Kỳ VN

Huế Xa Thư giản

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số    172 /CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 16 tháng 5  năm 2006

 

V/v đề nghị được tham gia vào hoạt động Festival Huế 2006

Kính gửi:  Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong thời gian qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế  đã nhận làm đầu mối tại Huế cho Ban vận động xây dựng Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học do một số các anh chị người Huế hoặc những người yêu Huế tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập nhằm huy động sự giúp đỡ tài chính của những người yêu Huế trong và ngoài nước giúp các em học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là những người con của Huế nhưng xa Huế, luôn luôn hướng về Huế với những tình cảm trân trọng và ấm áp, Ban vận động xây dựng Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học luôn mong muốn đóng góp một phần công sức để xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế. Trong thời gian vừa qua, Ban Vận động đã quyên góp và cấp phát hơn 570 suất học bổng và 200 phần quà cho các em học sinh và sinh viên của Thừa Thiên Huế với số tổng trị giá hơn 232 triệu đồng. Nhân dịp Festival Huế 2006, Ban vận động dự định xây dựng Chương trình Huế Xa với mục tiêu bán các sản phẩm nghệ thuật quyên góp được từ các thành viên của Ban vận động và đưa số tiền bán được vào Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học. Nội dung chi tiết của chương trình được đính kèm theo Công văn này.

Với mong muốn Chương trình Huế Xa góp phần làm phong phú thêm chương trình Festival Huế 2006 và để tạo điều kiện cho những người con Huế xa mà không xa Huế có dịp trở lại quê nhà trong các hoạt động văn hoá tinh thần mang đậm sắc thái Huế và với vai trò làm đầu mối của Ban vận động, Trung tâm kính đề nghị Quý Sở xem xét và đưa chương trình Huế Xa vào Chương trình Các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2006 - Chương trình văn hoá lễ hội cộng đồng (chương trình OFF) của Festival 2006.

Trân trọng kính chào và kính mong sự đồng ý của Quý Sở.

Nơi nhận:

Như trên

UBND Tỉnh 

Lưu VT

Q. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Viết Dũng

tiếp theo ...

Chương trình "Huế Xa"

Triễn Lãm.
Giao Lưu văn nghệ.

Ủng hộ học bổng.

Nhật Ký

Báo Cáo Thu Chi trong Chương trình Huế Xa

Danh sách những người ủng hộ

Lên đầu trang


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com