Huế Xa Thơ Văn Bảo Kỳ VN Huế Xa Thư giản

Mã số

TT

Những đóng góp trong chương trình Huế Xa

Danh Tánh người ủng hộ USD VNĐ
HX001 Ông Bà Duy Mong ở Huế   5.000.000
HX002 Ông Nguyễn Be, Trưởng Ban Liên Lạc Đồng Hương Huế ở TPHCM   500.000
HX003 Chị Võ Ngọc Lan ở TPHCM   500.000
HX004 Ông Bà Lâm Triết, Kim Minh ở TPHCM   500.000
HX005 Ông Bà Nguyễn Sỹ Cẩm, Linh Chi ở Cần Thơ   500.000
HX006 Ông Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân ở Huế   100.000
HX007 CTY Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoàng Việt ở TPHCM   3.500.000
HX008 Cty Giáng Ngọc ở Huế   500.000
HX009 Nhà Sách Quang Minh ở TPHCM   1.000.000
HX010 Ông Lê Xuân Thìn ở TPHCM   2.000.000
HX011 Gia đình Thầy Lê Hiếu Kính (Lê Hiếu Nghĩa, Lê Hiếu Liêm, Lê Hiếu Hoà, Lê Hiếu Hữu, Lê Hiếu Nhân, Lê Thị Hiếu Thảo, Lê Thị Hiếu Hạnh, Lê Hiếu Đễ)   2.000.000
HX012 Một nhà hảo tâm ẩn danh ở TPHCM   3.730.000
HX013 Tiến Sĩ, Bác Sĩ Lê Hành ở TPHCM   1.000.000
HX014 Bà Thanh Hương, nguyên giáo sư Trường Nông Lâm Súc ở Houston, Texas, Hoa Ky   200.000
HX015 Thùng hảo tâm của chương trình Huế Xa từ nhiều tấm lòng vàng ở Huế (03-6-06 đến 09-06-06)   2.490.000
 

Tổng Cộng

  23.520.000

Lên đầu trang

Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com