Huế Xa Thơ Văn Bảo Kỳ VN Huế Xa Thư giản

Ủng hộ nhân dịp Chương trình "Huế Xa" Festival 2006

Hình ảnh tiêu biểu

Thầy Lê Oanh, đại diện QGDHHH trao ủng hộ Hội Người Mù Tỉnh

Thầy Lê Oanh, đại diện QGDHHH trao ủng hộ Hội Người Mù Tp

Ông Bà Lâm Triết Kim Minh ký sổ lưu niệm và ủng hộ Quỹ GD "Huế Hiếu Học"

MC Nhạc Sĩ Xuân An đang giới thiệu Tác giả, Tác phẩm triển lãm và những số tác phẩm bán được Tác giả ủng hộ cho Quỹ GD "Huế Hiếu Học"

Ông Bà Duy Mong ký sổ lưu niệm và ủng hộ Quỹ GD "Huế Hiếu Học"

 
Nhật Ký

Báo Cáo Thu Chi trong Chương trình Huế Xa

Danh sách những người ủng hộ

Lên đầu trang


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com