DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC TUẦN LỄ HUẾ XA

Trưởng ban tổ chức:      BS PHAN QUÝ NAM .

                                          Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ,TP/HCM.

                                          Giám đốc Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học .

                                          ĐT: 0903 807 513.         Email: phantemy@yahoo.com

Phó ban Nội Vụ :             Ông NGUYỄN CHÍ PHƯỚC .

                                          Chủ tịch Hội Từ thiện ROSE CHARITIES VN

                                          ĐT: 0906 990 596.         Email:chiphuocnguyen@yahoo.com.vn

Phó ban Ngoại vụ:          Ông LÊ XUÂN THÌN.

                                          Giám đốc CTY CP SX XNK Hoàng Việt.

                                          Uỷ viên Hội đồng quản lý QGD Huế Hiếu Học.

                                          ĐT: 0903 944 972.         Email: lexuanthin@gmail.com

Tài Chánh:                       TS NGUYỄN MINH TUẤN .

                                          Giảng viên Đại học QUỐC TẾ TP/HCM.

                                          Trưởng Ban Liên lạc Cựu Học sinh HÀM NGHI tại TP/HCM.

                                          ĐT: 0913 920 620.         Email: nguyenminhtuan288@yahoo.com

Thư ký & Thông tin:         BẢO KỲ .

                                          Giám đốc Công ty TNHH AN KỲ COMPUTER .

                                          Tổng thư ký QGD Huế Hiếu Học.

                                          ĐT: 0903 321 467.         Email: baokyvn@gmail.com

Phụ trách Văn Nghệ:       KS Nguyễn Quốc Khánh.

                                          Giám Đốc Công ty Thíết kế - Xây dựng THIÊN AN .

                                          ĐT: 0913 911 380.         Email: quockhanh@huehieuhoc.com

Phụ trách Triển lãm:        Nhà Thơ - Thư Pháp Song Nguyên

                                          ĐT: 0903 763 371          Email: songcam70@yahoo.com

                                          Anh Lê Văn Tạo

                                          ĐT: 0909 710 257          Email: levantaoanduc@gmail.com

 

Điện thoại email liên hệ

Phụ trách

Họ tên

ĐT

Email

Ghi chú

Trưởng ban

PHAN QUÝ NAM

0903 807 513

phantemy@yahoo.com

 

Phó ban Nội Vụ

NGUYỄN CHÍ PHƯỚC

0906 990 596

chiphuocnguyen@yahoo.com.vn

 

Phó ban Ngoại vụ

LÊ XUÂN  THÌN

0903 944 972

lexuanthin@gmail.com

 

Tài Chánh & Thủ quỹ

NGUYỄN MINH TUẤN

0913 920 620

nguyenminhtuan288@yahoo.com

 

Thư ký & Thông tin

BẢO KỲ

0903 321 467

baokyvn@gmail.com

 

Ban Văn Nghệ

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

0913 911 380

quockhanh@huehieuhoc.com

 

Ban Triển lãm

SONG NGUYÊN

0903 763 371

songcam70@yahoo.com

 

 

Tất cả những thông tin về “Tuần Lễ Huế Xa “ được cập nhật thường xuyên tại http://www.huexa.net

 

tiếp theo ...

Biên bản V/v: họp liên trường bàn tham gia FESTIVAL 2008 Huế từ 3/6 đến 11/6 (Click vào xem chi tiết...)

Lên đầu trang

 


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com