Huế Xa Thơ Văn

Bảo Kỳ VN

Huế Xa Thư giản

Lễ Hội Festival Huế năm 2008 với chương trình "Huế Xa"

Các bước chuẩn bị

Ngày 25-04-2008

Danh sách ban tổ chức (Click vào xem chi tiết...)

Ngày 24-04-2008

Chương trình dự kiến lần 1 (Click vào xem chi tiết...)

Ngày 23-04-2008

Biên bản V/v: họp liên trường bàn tham gia FESTIVAL 2008 Huế từ 3/6 đến 11/6 (Click vào xem chi tiết...)

Ngày 5-7-2007

Đoàn công tác QGDHHH đến thăm tặng hoa, báo cáo công việc một năm của Quỹ và chụp hình lưu niệm với TS Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Và báo cáo với UBND Tỉnh sẽ kết hợp với Trung Tâm Festival Huế làm chương trình "Huế Xa" 2008.

Ngày 6-7-2007

Đoàn công tác QGDHHH chụp hình lưu niệm với Ông Nguyễn Xuân Hoa, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2008 khi Đoàn đến làm việc về chương trình Huế Xa năm 2008 và liên kết trang web.

 

Biên bản ghi nhớ giữa Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học và Ban Giám đốc Festival Huế 2008.

Lên đầu trang


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com