Huế Xa Thơ Văn Bảo Kỳ VN Huế Xa Thư giản

"Huế Xa" Thơ Văn

Thơ - Ca - NhạcMục Lục

Thơ - Ca - Nhạc

Tác giả

Thú Hương Giang Tôn Vũ (Tôn Thất Tương)
Vượt đèo Hải Vân Tôn Vũ (Tôn Thất Tương)
Mẹ Việt Nam Tôn Vũ (Tôn Thất Tương)
Thiêng Liêng Tôn Vũ (Tôn Thất Tương)
Hoài vọng tình xưa Tôn Vũ (Tôn Thất Tương)

Nhớ Huế

Vĩnh Bội

Cô gái Huế

Tập thơ Cội Phúc

Trường xuân Phước

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Dâng hương Lễ Tổ

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Hồi hưởng

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Huý kỵ Đức Thế Tổ Cao Hoàng

Nhiều tác giả (Tập thơ Cội Phúc)

Miếu điện Đại Nội Huế

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Lăng tẩm Huế

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Câu đối

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Viếng Lăng tẩm

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Không mã đố ả làm nên

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Câu đối

Tôn Thất Đính (Tập thơ Cội Phúc)

Cảm đề

Tôn Nữ Chung Anh (Tập thơ Cội Phúc)

Tặng tập thơ "Cội Phúc"

Hương Sơn - Bửu Cao (Tập thơ Cội Phúc)

Tự trào

Nguyễn Phước Bửu Oai (Tập thơ Cội Phúc)

Mừng Hội Tương tế Nguyễn Phước Tộc

Công Tôn Nữ Như Không (Tập thơ Cội Phúc)

Phụng hoạ

K.T Tâm Nhơn (Tập thơ Cội Phúc)

Niềm vinh hạnh

Tôn Thất Thiện (Tập thơ Cội Phúc)

Mừng Hội Tương tế Nguyễn Phước Tộc

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Cảm hoài

Tôn Nữ Chung Anh (Tập thơ Cội Phúc)

Toại nguyện

Tôn Thất Toàn (Tập thơ Cội Phúc)

Vần thơ dệt

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Mừng bà con tái ngộ

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Tặng Mệ Tôn Thất Đính

Mân Hương - Ưng Thiều (Tập thơ Cội Phúc)

Tiếng vọng

Tôn Nữ Hoà Mỹ (Tập thơ Cội Phúc)
Ngàn sau Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Ca Nam Bình (hướng về Tương tế hội)

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Ca trù Hạnh phúc

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Câu đối

Bửu Đài (Tập thơ Cội Phúc)

Cố hương

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Tuỳ duyên thủ xã

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Ký nguyện

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Tặng bà con

Mân Hương - Ưng Thiều

Cảm hoài

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Câu đối

Tôn Thất Thiêm (Tập thơ Cội Phúc)

Trầm tư

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Trầm tư

Tôn Nữ Chung Anh (Tập thơ Cội Phúc)

Lữ hoài

Bửu Cầm (Tập thơ Cội Phúc)

Nhịp cầu thông cảm

Tôn Thất Đỉnh (Tập thơ Cội Phúc)

Câu đối

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Cội phúc nhắn ai

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Canh Tuất đề huề

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Sông Hương

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Núi Ngự

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Không đề

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Huế một đêm trăng

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Thôn Vĩ Dạ

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Bài Phụng hoạ Thôn Vĩ Dạ

C.T.Tôn Nữ Khánh Trợ (Tập thơ Cội Phúc)

Quê tôi

Tôn Thất Nguyện (Tập thơ Cội Phúc)

Cảm đề cuốn NPT Lược Biên

Chung Anh (Tập thơ Cội Phúc)

Kỷ niệm ngày thành lập HTT SàiGòn GĐ

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Kỷ niệm ngày Đại Hội HTT tại SàiGòn

Kinh Luân (Tập thơ Cội Phúc)

Cảm Xuân Canh Tuất

Kinh Luân & T.Thất Ngọc (Tập thơ Cội Phúc)

Thú Hương Giang

Trời hè nóng...thuê thuyền ngủ mát,

Sóng Hương Giang bàng bạc lăn tăn,

        Lờ đờ nước chảy măng măng...

Gió phơi phới nhẹ gợi tăn dạt dào.

Trăng lồng nước mơ màng kỳ ảo,

Nước chở Trăng quanh rảo mạn thuyền.

        Xuôi về Vỹ Dạ...trăng lên...

Ngược vừa Văn Thánh...trăng chênh đỉnh đầu.

Khoan thuyền trước...lời đào ngân hát,

Nhịp sanh buông theo sát trường canh,

        Tiếng đàn trầm vơi khi nhanh,

Lại khi chầm chậm...ngân thành chơi vơi...

Bức tranh vẽ trăng trời tuyệt tác !

Nét ảo huyền lầu các càng ganh !

        Thuyền trôi mặt nước trong xanh,

Hương Giang một cảnh...gợi sanh bao tình !

Đò con đoanh...như vành lính Ngự,

Rao bán buôn đủ thứ cần khuya,

        Khác gì cung hiến đền Vua,

Thuyền ta lơ lửng...đò tua hai bề,

Cần nhấm nháp...phủ phê đủ thứ,

Cần tục, tiên...bất cứ...có ngay,

        Đò con buông mái vài giây...

Hương...đà phảng phất...rượu cay sẵn sàng

Chuông Linh Mụ khuya ngân thánh thót !

Gà Thọ Xương gáy giục tàn canh,

        Nhắc người mến cảnh say tình,

Đêm trăng dường ngót...bình minh nhớm kề !

Thú Hương Giang đêm hè mỹ mộng,

Cảnh ảo huyền quyện bóng thiên thai,

        Trần gian...cứ ngỡ bồng lai,

Trăng thanh gió mát...đêm dài...cảnh tiên.

Hè 1950

Tôn Vũ

Trở lại..

Vượt đèo Hải Vân

Qua đèo thiện khéo lanh tay,

Tài xế như mình cũng khá thay !

Bỏ số trên tay êm ru tiếng,

Ghếch chân bộ dưới chạy như bay.

Vượt đèo há quãng ghềnh cao thấp !

Băng dốc ngại chi nhọc tớ thầy.

Mây nước Hải Vân lồ lộ tỏ,

Đường quen dốc cũ...lái cừ thay !

Thu 1958

Tôn Vũ

Trở lại...

 

Mẹ Việt Nam

Mẹ sanh con thảy trai tài, gái hạnh.

Lắm của tiền...mỏ quặng để văn minh,

Lúa ruộng phì nhiêu, cây trái linh đình,

Tôm cá sẵn dồi dào: kênh, sông, biển,

Muôn cầm thú hú vang rừng ẩn hiện,

Muối mặn dài trải ven biển trắng phau,

Mẹ cho con đủ cuộc sống mạnh giàu,

Mẹ mong ước: các con đều chí hiếu

Đừng bán Mẹ cho vong nô chủ thuyết,

Đừng tham lam ích kỷ chèn nhau,

Sữa Mẹ cho con chung chỉ một bầu,

Trai như gái...đều không ai hơn kém.

Đừng tạo cảnh chiến chinh...đứa cười...đứa thảm,

Đừng...mạnh làm tàn...hiếp yếu hờn căm,

Phải công bằng đùm bọc đậm thương yêu,

Không tạo cảnh ỷ quyền trong ruột thịt

Không bóc lột vét vơ dù nhiều, ít,

Trách nhiệm thiêng liêng...khắn khít cùng nhau,

Công bình...liêm chính...cội rún làm đầu.

Xứng con Mẹ...nhuần khí thiêng sông núi.

Anh hùng...hào kiệt...thông minh...đởm lược,

Dẫn dìu nhau hoà cuộc sống vinh sang.

Thu 1972

Tôn Vũ

Thiêng Liêng

Quê tôi quả có nhiều tôn giáo

Tất cả đều bản chất thiêng liêng.

Dạy yêu thương ăn ở hiền hoà,

Chung nòi giống chính nguyên dân Việt

Đối xử nhau công bằng hiểu biết,

Tin ơn thiêng sáng tỏ chỉ bày,

Khuyên người đời lòng dạ thẳng ngay,

Cho xã hội thảy đều vui đẹp,

Mỗi độ quê tôi bày lễ lượt,

Trông bảnh bao ăn mặc đường hoàng,

Mọi cấp người lộ vẻ hân hoan,

Từng dân chúng rỡ ràng đứng đắn.

Mỗi tôn giáo như hoa xinh thắm

Tô quê hương thêm đẹp tình người,

Tạo tinh anh thần trí tuyệt vời,

Nhờ nếp sống tự do tín ngưỡng.

Thu 1964

Tôn Vũ

Hoài vọng tình xưa

Nhớ canh ba...hai ta ngồi cạnh biển,

Sóng vỗ ghềnh...tia nước đẹp màu trăng,

Toả dựng tung toé...muôn vạn ánh Hằng

Lấp lánh sáng...trong ngần...đùa cợt sóng.

Em tựa kề anh...mơn truyền hơi nóng,

Cả hai lòng chung ngợp mộng hồn say.

Nom mái tóc em...trăng phủ ánh dài,

Môi mỉm nụ...cài thêm trăng nõn tuyết,

Áo thiên thanh đổi thành màu bạch nguyệt,

Cả thân em...dường tiên nữ bồng lai

Hơi thở em...mùi hương thoảng trang đài,

Lời thủ thỉ..."yêu thương dài trọn kiếp"

Hồn trỗi lân lân thời gian bất tuyệt,

Sương rơi dầm...chả thiết...mặc canh thâu.

Tình tự anh em...đôi lứa vùi đầu,

Trong ánh Nguyệt...cầu chị Hằng minh chứng,

Thật tuyệt diễm...yêu thương thời nĩu nựng,

Đẹp vô ngần...chỉ đượm dưới trăng xinh.

Lờ lững mây bay...gió thoảng cợt tình,

Trăng ngà ngọc nõn nà nguyên mỹ lệ.

Đẹp kiếp dương sinh...nồng thương vẹn vẽ.

Đôi tim vàng âu yếm...quyện tình son,

Bốn bàn tay nựng nịu vuốt lên hồn,

Mượt nhung gấm mướt tròn câu ước nguyện,

Rồi bốn năm sau...anh về cạnh biển,

Mà em nay biền biệt...giữa canh ba,

Cảnh nguyên đây...người em hỡi...đâu ta ?

Cánh nhạn bặt...vẫn trắng xưa còn đó,

Ngước trông lên...chị Hằng, em hỏi nhỏ:

Lời thề xưa theo gió...hút...thửa nào ?

Nay trăng vẫn xinh mơn mộng dạt dào,

Vẫn ghềnh đá cũ...nước xao tung vạn sóng,

Vẫn chị Hằng đây...đẹp huyền mộng bóng,

Vẫn nặng câu thề...ủ đọng hồn tim.

Mà nàng giờ đâu ? quanh quất im lìm !

Dạ chơi vơi...nổi buổn dâng chất ngất !

Dằn vặt niềm thương trỗi lên dờ dật...

Lòng vô biên nhung nhớ...vẫn còn đây !

Hiểu cho anh...biển ấy...mảnh trăng này,

Nồng đượm mãi...chuổi ngày âu yếm cũ !

Mùa đông - Canh ba 1953

Tôn Vũ

Nhớ Huế

 

Dan díu làm chi một chữ tình

Đi xa cứ nhớ đất Thần Kinh

Nhớ ngày Phật đản chùa Linh Mụ

Nhớ lễ Thanh Minh núi Ngự Bình

Nhớ khi bách bộ đường Cầu mới

Nhớ lúc qua đò bến Chợ Dinh

Nhớ mãi nhớ hoài không nhớ hết

Nhớ câu tâm sự giữa hai mình

Vĩnh Bội

1982

 

Cô Gái Huế

Cô gái Huế yêu sông và núi mộng

Mái tóc thề theo gió nhẹ nhàng bay

Tà áo dài trong trắng cánh diều bay

Nghiêng nghiêng đội bài thơ vầy cổ kính

Trích trong Tâp thơ Cội Phúc

Tủ sách Nguyễn Phước Tộc

Trường Xuân Phước

Tôi lý tưởng những mùa xuân đầm ấm

Thảy bà con nhuần thấm tột niềm thương

Hữu PHƯỚC dành "CỘI PHÚC" tự nhiên hương

Mây dù án viễn phương mờ quan tái

***

Xuân Nguyễn Phước, âm đức mãi tồn tại

Thọ lộc nhà thoải mái giải phong sương

Gấm non sông Chín Bệ lẫn Miếu Đường

Thêm Tương Tế chủ trương lòng vững nắm

***

Trường Xuân Phước, trăm thức hoa tươi thắm

Nếp gia phong mưa nắng toả kim cương

Bao công lao Đại Tộc, bút khôn lường

Tu đức lớn, bốn phương trời chung cảm

Kinh Luân
 
 

Dâng Hương Lễ Tổ

    Trước Chánh Điện chân thành bái khấn

    Nén hương lòng kính cẩn dâng lên

Nhớ ơn tiên khởi vững bền

Cơ trời vận chuyển mới nên đạo thường

    Sự hoà hợp âm dương hai chất

    Tạo Ngũ Hành vạn vật tự sinh

Cảnh tâm biến hoá muôn hình

  Một niềm trung hiếu nghĩa tình quá sâu

    Trọng Tiền Bối đầy bầu nhiệt huyết

    Kính tôn sùng kiếp kiếp nhân sinh

Chúng con một dạ kính thành

Ghi ơn sáng tạo lưu danh thế truyền

    Có Tổ Tiên ban duyên Phước Đức

    Con cháu rày tự lực xông pha

Chân trời rộng khắp bao la

Gấm hoa Tôn Tộc nếp Nhà Nguyễn nay

    Mong sáng tỏ những ngày đen tối

    Mừng bà con có lối khai thông

Quê hương rày ước mai trông

Thoát vòng thiên biến báo công dựng nền

    Phục bái Tổ làm nên sự nghiệp

    Đối giang san muôn kiếp công thành

Bao chung đỉnh, bấy nhân sanh

Vương hồn ngọc đúc bức tranh quá trình

Ngưỡng mong Liệt Thánh chứng minh

Kinh Luân
 

Hồi Hưởng

Rải trung hiếu cho vang trời đoàn kết

Bà con vui đem hết vạn môi cười

Tình hương hoa, Gia Tộc đoá thắm tươi

Nguyễn Triều tạo người người mang ơn "Phước"

Kinh Luân

   

Trở lại..

   

Huý Kỵ Đức Thế Tổ Cao Hoàng

Tại ĐàLạt năm 1965


Tháng chạp hằng năm nhớ kỹ càng

Ngày mười chín Kỵ Đức Cao Hoàng

Ân thâm Thế Tổ gầy non nước

Phúc ấm đồng tôn kết họ hàng

Lá ngọc cành vàng thêm rực rỡ

Lòng son dạ sắt thảy hân hoan

Hương thơm bát ngát Bồng Lai cảnh

Gợi ý trời xa hiếu nghĩa tràn

Chơn Toàn

Tôn Thất Mậu


Di cảo còn truyền khắp bốn phương

Lưu đời Quốc Sử đượm thiên hương

Mặt hồ sen nở trăng in bóng

Tiếng cuốc canh tàn cỏ ngậm sương

Non nước mặc dù chia cảnh thảm

Ngự Hương nào có phụ trời thương

Còn ngày Huý Kỵ còn sông núi

Sự nghiệp Tiền Nhân vững Miếu Đường

Kinh Luân


Xa Huế mà đây có Kỵ thay !

Ân dày nghĩa trọng góp nhiều tay

Lòng thành đoái Tổ nơi sương lạnh

Cảnh tục chầu Tiên chốn gió lay

Khói toả hương xông trông giải thoát

Tro tàn vàng hoá xoá chua cay

Vương hồn phảng phất như còn đó

Thác vẫn anh linh rạng cõi này.

Kinh Luân

 

Miếu Điện Đại Nội Huế

Sự nghiệp Nguyễn Triều

Giang san Thánh Miếu :

Triệu Miếu, Thái Miếu, Thế Miếu, Hưng Miếu

Phụng lâu Tiên Cung

Long chầu Biệt Điện :

Thái Hoà Điện, Khôn Thái Điện, Kiến Trung Điện,

Phụng Tiên Điện, Võ Hiến Điện, Đông Kinh Điện,

Đoan Trung Điện, Quang Minh Điện, Dưỡng Tâm Điện

Trở lại..

Lăng Tẩm Huế

Di tích lịch sử bảo tồn

Thần kinh Lăng Tẩm nghiêm tôn khác thường

Gia Miêu Linh địa Đế Vương

Phát sanh Thỉ Tổ kim cương ngọc ngà

Kể từ ngày dựng sơn hà

Bao công dòng Nguyễn, Phước nhà Võ Thang

Nối liền Đỉnh Ngự, Hương Giang

Thanh Long, Bạch Hổ, cung vàng đổi thay

Bốn trăm năm lẻ đến nay

Con con cháu cháu mỗi ngày thêm đông

Đều là khí huyết Lạc Hồng

Khắp Trung, Nam, Bắc cảm thông máu đào

Vô cùng đất rộng trời cao

Mấy đời Thiên Tử xiết bao lịch trình

Sống khí phách, thác anh linh

Nghìn thu gương bóng rạng hình Việt Nam.

Kinh Luân

Vật

đổi

sao

dời

đất

Tổ

vẫn

lưu

đời

Lăng

Tẩm

Người

còn

kẻ

mất

trời

Ông

nào

vất

gốc

Giống

Nòi

Viếng Lăng Tẩm

Nhàn một chiều lấy núi non làm bạn

Nắng vàng buông, lơi lã gió vàng reo

Cảnh nào hơn Lăng Tẩm, bức tranh treo

Muôn vẻ đẹp hôn trầm hồn nhẹ bổng

Mây bốn phía bọc quanh trời lộng lộng

Đá ngàn thu sừng sững đứng khoe đen

Nhiễn tục chi ! sau những phút đua chen

Đây thơ mộng đầy Di tích huyết thống

Có cổ thụ, có tùng xanh, thạch động

Âm u che Cung cấm bóng Tiền nhân

Vương Cốt Kim dẫu xa vướng bụi trần

Cũng giải thoát chín tầng về cực lạc

Dưới hồ sen nổi chìm làn sương bạc

Trên đồi thông dưới suối nhạc hào âm

Cỏ hoa khoe đủ màu sắc thanh tâm

Hồn kim cổ những trông đầy phúc ấm.

Kinh Luân

Không mả đố ả làm nên

Tài đức văn võ có

Xây nên Tạo hoá lò

Nhân sinh tìm quán trọ

Công thành Liệt Thánh cho

Tiền Triều Triệu Tường đó

Hậu Thế con cháu lo

Triệt thấu cơ trời đất

Địa lý sách ngàn pho

Bà con còn mãi thọ

Chữ Phước chất đầy kho

Kinh Luân

Câu đối

Của Ông Chủ tịch Hội đồng Trị sự N.P.T Tương tế Hội

Tôn Thất Đính

Ơn nhà, nợ Nước, nào dễ quên

người cổ kẻ kim, đã trải qua,

nước biếc non xanh, đắp luỹ xây thành

bờ cõi ai gây bờ cõi ấy ?

Nghĩa Tổ tình Tông, phải nên nhớ

đời sau kiếp trước, còn lưu lại,

lòng son dạ sắt, thi ân báo hiếu

cội cành ta bón cội cành đây

Cảm Đề

Hội đồng trị sự N.P.T Tương tế Hội

 

Trào lưu xoá bỏ chiếc Ngai vàng

Lăng Miếu tưởng chừng loãng khói nhang

Núi Ngự tưng bừng chờ nhạn đến

Sông Hương vang dội quyến xuân sang

Tầm tông nối nghiệp duyên ân Phước

Vấn tổ ghi công Đức Thế Hoàng

Kìa ngọn Hoành Sơn còn vững gốc

Bóng gương nhà Nguyễn mãi vinh quang.

Tôn Nữ Chung Anh

Tặng tâp thơ "Cội Phúc"

"Cội Phúc" khen ai khéo tạo nên

Để người xem đó nhớ căn nguyên

Hồn thơ mang nặng tình sông núi

Tâm cảnh ghi đầy nghĩa Tổ Tiên

Chói rạng càn khôn gương hiếu thảo

Sáng soi nhật nguyệt tấm trung kiên

Nghiệp nhà Nguyễn Phước vun cây "Đức"

"Cội Phúc" lưu truyền đến vạn niên

Hương Sơn

Bửu Cao

Tự Trào

Bẩm sanh Nguyễn Phước, quả tim vàng

Sử dụng hương hoa chớ để tàn

Hội ý đồng tôn tình quyến luyến

Mở đường Tương tế tiếng lừng vang

Dù nơi đất khách đeo giòng huyết

Cũng tại quê nhà bọc Chủng Hoàng

Thành bại xưa nay phần cá tánh

Trăng không mây án tự nhiên quang

Nguyễn Phước Bửu Oai

Mừng Hội Tương tế Nguyễn Phước Tộc

(được thành lập tại Đà Lạt ngày 17-3-1967)

Cao nguyên các Bạn mới xây nên

Nguyễn Phước, Tông Môn Hội có tên

Uống nước nhớ nguồn tròn phận dưới

Trồng cây ăn trái đội ơn trên

Mưa sa gió táp còn trơ cội

Giấy rách lề rơi vẫn tốt nền

Sức yếu tuổi già vui hưởng ứng

Tâm hương thành kính gởi dâng lên

Công Tôn Nữ Như Không

Phụng hoạ

 

Vui mừng Tương tế Hội xây nên

Nguyễn Phước Đồng tôn nắm vững tên

Sự nghiệp tiến hành con cháu dưới

Công lao gầy dựng Tổ Tông trên

Lá thay hoa nở vun bồi gốc

Sóng tịnh trời êm kết đúc nền

Trung hiếu bao trùm khắp vũ trụ

Đức tài thiên phú tiến lần lên

K.T Tâm Nhơn

Niềm Vinh Hạnh

Nếp cũ nền xưa để lại nay

Giang sơn một gánh, Tổ Tông này

Thế thời ràng buộc lòng phai nhạt

Huyết thống vang lừng dạ thảo ngay

Đỉng Ngự giòng Hương từng sóng gió

Con Hồng cháu Lạc nhớ đêm ngày

Đất trời xây dựng đầy ân phước

Hiếu trọng tình thâm cảm động thay !

Tôn Thất Thiện

Mừng Hội Tương tế Nguyễn Phước Tộc

(được thành lập trên toàn quốc ngày 18-11-1968)

Bà con thoả dạ bấy lâu nay

Tương Tế Đồng Môn tái Hội này

Cảm cựu bây giờ đầy máu nóng

Minh tân từ thửa đượm lòng ngay

Non sông muôn mộng sum vầy cảnh

Nội ngoại nghìn thu kỷ niệm ngày

Phủ giá nhiễu điều câu vẫn nhớ

Góp công xây dựng đáng mừng thay !

Kinh Luân
 
 

Cảm hoài

Mong sao Nội Ngoại vững can trường

Gia tộc ngày thêm tỏ mến thương

Lăng tẩm giờ đây mờ nắng bụi

Đền đài thửa trước nhuốm phong sương

Cành vàng phối hợp yên đôi chốn

Kiếm bạc khuôn phò đẹp bốn phương

Báo đáp Tiền Nhân vun "Cội Phúc"

Mừng ngày tươi sáng cảnh Tôn Đường

Tôn Nữ Chung Anh

Toại Nguyện

Bốn trăm năm lẻ, đã làm nên

Hạnh phúc nước nhà, Nguyễn xứng tên

Danh dự bảo tồn trông kẻ dưới

Tinh thần tương trợ nhớ ơn trên

Điện Đền muôn thửa duy trì gốc

Lăng Miếu ngàn thu vững chắc nền

Lắm cảnh lắm tình đồng huyết thống

Hương lòng trung hiếu kính dâng lên

Tôn Thất Toàn
 
 

Vần thơ dệt

Theo tổ chức Hội đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc Tương Tế Hội

 

Nhân Thế Bộ, một công trình vĩ đại

phải hoàn thành ức tải số xưa nay

Hệ, Phủ, Phòng, địa điểm khắp có thay

đâu tạo lạc, hòng ngày không thất lạc

Tương tế hội thi hành đúng mạch lạc

nhằm mục đích đạm bạc giúp bà con

Ban chấp hành tái lập phận sự tròn

cho các tỉnh lòng son lưu luyến tộc

Liên lạc mời các vị rõ nguồn gốc

cựu Tư Giáo, Trưởng Tộc, Chủ Sự phòng

Vẽ sơ đồ huyết thống gắng cho xong

từ Triệu tổ đến dòng sau phổ biến

Tìm địa điểm từng mộ Tổ gắng kiếm

chung bảo tồn tưởng niệm mỗi mỗi tông

Cải tiến chăng công việc tại Hội đồng

đủ phương pháp khai thông nhiều lối bí

Mời tham gia các cụ giàu tâm lý

đầy đức độ thiện chí với Gia Môn

Củng cố cho Nguyễn Phước Tộc trường tồn

Di tích được suy tôn chung lịch sử

Pháp lý hoá Nguyễn Phước Tộc cố sự

cho danh chánh ngôn ngữ thuận đức tin

Ban trưởng lão cố vấn gắng gieo tình

gây uy tín điển hình lòng chơn chính

Bầu lại ban Đại diện đáng tôn kính

mười một Hệ phồn thịnh cuộc sinh tồn

Thành lập ban tổ chức thạo chuyên môn

nghiên cứu việc Đồng tôn nắm vững gốc

Đặt kế hoạch gây quỹ giúp cho Tộc

Kẻo tham gia bổng lộc chẳng chi bàn

Chỉnh đốn lại Kỷ Đản cho đàng hoàng

mới mong có muôn vàn ân phước lớn

Điều chỉnh lại lễ nghi đừng lẫn lộn

Lăng Miếu Điện xưa vốn của ngàn sau

Còn sùng tu việc biến cố khổ đau

Quốc sử nạn mau mau tìm cứu giúp

Dựng đền thờ khắp nơi hưởng phước đức

Câu lạc bộ góp sức tiếp xúc nhau

Với lòng thương thiết thực nghèo như giàu

mong tô điểm muôn màu sắc tương tế

Lập chung cư, nghĩa địa, học đường

Cấp học bổng, mở huấn nghệ, viết tập san

Tìm việc làm, dự quan hôn tang tế,v.v...

Kinh Luân

Mừng bà con tái ngộ

     Mừng gặp gỡ ngàn hoa đua nở

     Bầu trời vui rực rỡ lắm thay

Bức trang vân thụ phô bày

Thiên nhiên khéo vẽ đắm say kết đoàn

     Ánh bình minh hân hoan chiếu rạng

     Bạn trên đời tâm trạng thái chung

Người dưng cũng hứng vô cùng

Chim muông cất tiếng ung dung đón chào

     Tình bà con khát khao thông cảm

     Câu hàn huyên thanh thảng nụ cười

Phô bày nét mặt vui tươi

Bao nhiêu tâm sự trên mười vạn năm

     Cố làm răng hỏi thăm cho được

     Ai mất còn ? ai chước đăng tiên ?

Sum vầy nhớ nghĩa Tổ Tiên

Tình kia hiếu nọ kết duyên đền bồi

     Cuộc tha phương nổi trôi đen tối

     Bề tương thân hướng lối Từ Đường

Từ đây Tương tế danh dương

Tự mình cầm đuốc soi đường mà đi

     Ánh huyền vi diệu kỳ khắp cõi

     Ước nguyện này mây khói đã tan

Tưng bừng rực rỡ huy hoàng

Xây nền hạnh phúc chứa chan sau này

     Bao nghịch cảnh vần xây đen tối

     Nay không còn tìm lối ngủ say

Không còn chấp trách đắng cay

Cùng chung xây dựng những ngày vui tươi

Kinh Luân

Tặng Mệ Tôn Thất Đính

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Tương tế Hội 1967

 

Đ ã được thành công lập Hội này
Í t ai mà chịu khó ra tay
N goài trông một Họ say đoàn kết
H ướng bức tâm thư ý tỏ bày

Mân Hương

Ưng Thiều

Ngàn Sau

Tre già nứt mụt non

Nhành cũ đơm hoa mới

Phúc ấm chắc mãi còn

Ân sâu hằng mong đợi

Luyện sắt ra vàng son

Mở Hội dứt đen tối

Tương tế nể bà con

Xướng tuỳ vì gốc cội

Kinh Luân

Tiếng Vọng

Văn võ vầy nên ngọc đúc bầu

Tổ Tiên tài đức bốn bề thâu

Luyến tình nội Ngoại xây nền hậu

Thấy cảnh non sông ngụ ý sâu

Mấy độ đi về lòng bến nước

Bao cơn qua lại bóng bờ dâu

Hiếu trung sao nặng khi sum hợp

Mới biết xưa nay "Phước" nhiệm mầu

Tôn Nữ Hoà Mỹ

Ca Nam Bình

Hướng về Tương tế Hội

 

Tổ Tiên

là chuyện cao siêu

Sống tình yêu

Việc làm Tương tế

Cần nhịn ăn tiêu

Cho người

Khổ được vui nhiều

Được vui nhiều

Thương nhau

Đùm bọc nhiễu điều

Chi bằng no ấm

Biết thi ân

Không còn gây hấn

Khuyên thiện đôi phần

Kẻ sinh nhân

Có thân là đã nợ nần

Bởi chăng

đồng bệnh tương lân

Bầu gom huyết

Xa lâu nay gần

Cứu trợ đời phong sương

Bách thế

Tình vô lượng

Tột niềm thương

Tiếng để lưu phương

Ngát mùi hương

Tôn lăng Miếu Đường

Kinh Luân

 

Ca Trù

Hạnh Phúc

 

Mưỡu :

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ Cha kính Mẹ, cũng là đi tu

Yên đòi bến Nghé non Vu

Gia đình hạnh phúc thiên thu Miếu Đường

Nói :

Hiền nhân, tuấn tú

Niềm thảo ngay ghi chú tâm can

Đạo làm người Hiếu, Đễ quí vô vàn

Thêm Tương tế hiên ngang tình vĩ đại

Hiếu Tử, Hạnh Đàn Tràng Sùng Bái

Gia Hoà, Đức Trạch Thái bình An

Tại Hương Bình nhìn sóng bạc trăng vàng

Bao thanh sắc vẻ vang dòng Nguyễn Phước

Câu hò hát đàn ca trên mặt nước

Ngàn thông reo tha thướt bước thời gian

Bà con hưởng Phước trường khang

Kinh Luân
 

Câu Đối

Muôn

đời

vạn

kiếp

tình

Gia

Tộc

Một

Hội

ngàn

năm

cảnh

Miếu

Đường

Ưng Cán Lệ Thủy

Công

nghiệp

Tổ

Tiên

gầy

phúc

ấm

Hiếu

trung

con

cháu

đội

ân

sâu

Bửu Đài

Cố Hương

        Ghi ơn tâm sự một bầu

Tổ Tiên cốt nhục gợi sâu đáy lòng

        Nương cau đồng lúa cội tòng

Hồ sen ao cá đục trong lạch nguồn

        Truy nguyên thuỷ, chẳng chi buồn

Trải gan phơi mật tấn tuồng trung kiên

        Bia mờ, Lăng Tẩm y nguyên

Văn văn võ võ nối liền giang san

        Hoa tươi thắm, mộng chưa tàn

Cờ mao ải tuyết hiên ngang ngọn ngành

        Miền thôn dã, vẻ đơn thanh

Bóng gương Tiền Bối long lanh Miếu Đình

        Bức tranh Hương Ngự muôn hình

Hồn quê mãi đượm tâm tình bình minh

        Gương lịch sử rạng anh linh

Di tích gấm vóc quá trình Việt Nam

        Từ Cà mau đến Nam quan

Trường sơn đại hải khải hoàn kiếm cung

        Bao thử thách ! bấy anh hùng

Binh cơ đồ trận hiếu trung cổ truyền

        Hè cửa Thuận, Xuân Tư Hiền

Mua vui bán dại quanh miền biển sông

        Khi Kỵ Đản, lúc múa Bông

Nam Giao, Đại Nội những trông thái bình

        Ai về nhắn với Thần Kinh

Quê Cha đất Tổ hiển vinh nghiệp nhà

        Thề rằng ta tắm ao ta

Kinh Luân

Tuỳ Duyên Thủ Xã

Bốn phương Liệt Tổ hùng cường

Ân rộng khắp đức vô lường

Quê nhà mãi nhớ, đất khách thầm thương

Đạo nghĩa trăm vẻ ngọc

Bà con một lồng gương

Xa xôi khói mây núi Ngự

Lưu luyến giòng nước sông Hương

Đá cùng sờn gan theo thế cuộc

Bèo càng giợn nước bởi phong sương

Lễ văn xưa vẻ vang nền Gia Tộc

Nhân đức cũ tươi tốt chốn Miếu Đường

Kinh Luân

Câu Đối

Thành

công

hiện

kiếp

việc

nhất

thời

Nhớ

ơn

Tiền

Nhân

lại

điều

muôn

thửa

Tặng Bà Con

Muốn tìm Đại Tộc phải theo nhau

Cát ái, từ thân có dễ đâu !

Tri kỷ xưa nay là mấy kẻ

Thấy ai tiêu hết mọi cơn sầu

Mân Hương

Ưng Thiều

Kỷ Nguyện

Nguyện dâng công, hướng lối Từ Đường

Ngàn phương thơ mộng, Phúc ấm độ

Cầu xin Nội Ngoại giũ lòng thương

Đem chữ Hiếu cúng dường Liệt Tổ

Nhân sinh cứu tế, nước trăng gương

Sông núi vô lường danh vạn cổ

Tôn Lăng Miếu Điện ngát thiên hương

Thọ lộc trường miên Nguyễn Phước Tộc

Kinh Luân

Cảm Hoài

Hồn sông núi

Bãi chiến trường

Trăng để nhớ

Khách cố hương

Thuyền về bến

Gió đưa thương

Gương bạch tuyết

Hướng Từ Đường

***

Cảm nhiều tháng tuyết phủ lòng ta

Thấy "Đức" làm nên sự nghiệp nhà

Ngọn bút tung hoành quanh vũ trụ

Tài hoa lỗi lạc khắp sơn hà

Khá gieo tình cảm hồn quê nặng

Cũng mượn thuyền từ bể hoạn qua

Phúc ấm Tiền Nhân cho để giúp

Bà con Tương tế gắng tham gia

Kinh Luân

Lữ Hoài

Tiếng địch nhà ai nức nở lâu

Nghiên nghiên mây trắng phủ ngang lầu

Bâng khuâng hồn nước, quyên khan giọng

Hờ hững tình xuân, liễu úa màu

Hương gió ngạt ngào tuôn gối mộng

Sóng trăng dào dạt ngập song thâu

Cành dương sương lệ gieo đêm vắng

Lữ khách lòng quê nặng ý sầu

Bửu Cầm

Trầm Tư

"Cội Phúc" thơm đưa mấy dặm trường

Hiếu tình nghĩa khí đượm cương trường

Phú Xuân phảng phất hình trăng nước

Đà Lạt mơ màng giãi gió sương

Sông núi cùng chung hoà một nhịp

Đất trời không lẽ rẽ đôi đường

Chim còn luyến tổ ! Ta sao nhỉ ?

Tha thiết u hoài nhớ cố hương

Kinh Luân

Gió vọng dư âm khúc hận trường

Cung đàn Gia Tộc dệt tình thương

Giòng sông Bến Hải mờ hoa cỏ

Ngọn nước Hương Bình đẫm nắng sương

Ngòi diễm ngàn hoa tươi "Cội Phúc"

Bút gieo muôn cánh đẹp Tông Đường

Chung lo vườn cũ tô màu sắc

Miếu Vũ ngày thêm ngát khói hương

Tôn Nữ Chung Anh

Câu Đối

Đất

rẽ

đôi

đường

tướng

mạo

ngôn

ngữ

Nam

Bắc

Đông

Tây

tuy

khác

 

Trời

chung

một

cõi

tâm

tình

nòi

giống

Hiếu

Trung

Tín

Nghĩa

quyết

không

sai

Nhịp Cầu Thông Cảm

Dặm khách hồn quê mãi nối liền

Cao Nguyên, An Cựu vốn thiêng liêng

Cơ trời dù đổi trò dư địa

Mặt đất chưa tàn cuộc biến thiên

Vượt bể trèo non vinh chẳng nhục

Lên ghềnh xuống thác tục mà tiên

Cốt làm nên được người trung hiếu

Thành bại xưa nay tạo hoá quyền

Tôn Thất Đính

Cội Phúc nhắn ai !

Giữa ba ngã khói trời mây u ám

Khiến "Cội Phúc" khai sáng lấy con đường

Bởi trần ai cần có thật lòng thương

Nên đoàn kết, hướng chủ trương tương tế

Bà con ta sống hiên ngang bốn bể

Đủ hạng người thế hệ chứng thông minh

Từ Triệu Tường, Chúa Sãi đến Thần Kinh

Hưởng Phước lớn điển hình Tiên báo mộng

Ngôi hổ táng, trời tự vun cao rộng

Đã trước tu, nòi giống phát đạt chung

Dưng giang san bờ cõi đại lực hùng

Vi Thiên Tử vô cùng công nghiệp Nguyễn

Ta làm nên với lòng lành hướng thiện

Tự cứu mình lưu luyến biết bao tình

Tự soi lòng với ngọn đuốc quang minh

Gương đạo nghĩa chớ kẻ khinh người trọng

Đỉnh ngất trăng dù mây che khuất bóng

Giòng sông trôi, nước đà hóng gió sương

Có di tích, và lịch sử Miếu đường

Dân tộc Việt mới vươn danh vĩ đại

Thì so đo chi hơn thua phải trái

Nên nhớ lại câu Bạng Duật tương trì

Một lỗi lầm không đáng giận làm chi

Ví lá rụng đồng thì rơi về gốc

Trời sinh ra con người sẵn có lộc

Phúc ấm đoanh Đại Tộc đã mừng trông

Nguồn ân đức Tiền Bối đã vun trồng

Hoa quả quí đơm bông thơm bát ngát

Khắp gần xa bà con cùng bạn tác

Gợi hồn quê đầy gió mát trăng thanh

Với gia đình có nội ngoại sanh thành

Hạnh phúc đó đã dành cho Tông Giống

Kinh Luân

Trở lại..

Canh Tuất Đề Huề

Đà Lạt anh đào ánh Tuyết Mai

Hương xông "Cội Phúc" hạnh vinh đài

Tiếng gà thưa lọt qua rèm đóng

Gọi đến nghĩa nhân đức quá tài

Kinh Luân

Không Đề

Sông Núi ngàn sau nhớ đó đây

Lòng chung Tương Tế chẳng riêng tây

Thành sầu muôn trượng xây nên Hội

Giải thoát sầu ai đống gạch đầy

Kinh Luân

Trở lại..

Trở lại..

Sông Hương

Hồn thơ lưu luyến cảnh Sông Hương

Cuộn sống thời gian luống đoạn trường

Mặt nước đầy vơi theo cánh gió

Con thuyền xuôi ngược giãi làn sương

Lòng đoanh Cố Quốc noi bờ bến

Khí vận Anh Hùng ánh bóng gương

Bãi khói văn minh thời đại toả

Hồn thơ lưu luyến cảnh Sông Hương

Kinh Luân

Núi Ngự

Gió mát hương thơm đỉnh Ngự Bình

Hưng vong Triều Đại vốn nguyên sinh

Rêu phong hoa gấm đầy Lăng Tẩm

Đá tạc lòng son rợp ánh linh

Tang hải dù trơ gan Đế Miếu

Tuế thời còn rạng giới Thần Kinh

Ngàn thông, ngõ trúc trăng còn đó

Gió mát hương thơm đỉnh Ngự Bình

Kinh Luân

Trở lại..

Trở lại..

Huế một đêm Trăng

Trăng lơ lửng nghiên nghiên mờ đỉnh ngự

Nước lững lờ tư lự bến Hương Giang

Thuyền linh đinh xuôi ngược chở trăng vàng

Mây lặng lẽ trẩy sang miền Vỹ Dạ

Năm cánh nhạn lạc đàng chia đôi ngã

Vầng hồi chuông trăng lã lướt mây ngà

Thôn Thọ Xương xào xạc mấy canh gà

Long Hồ lịm tà tà khoe u tịch

Liễu tha thướt buông mình gợn giòng bích

Cửa Phụng Tiên thoả thích dáng thanh thanh

Đò cồn trăng ngát hái rặng lau xanh

Chài đánh cá tiếng cành cành ru ngủ

Gát mái chèo Cô Đò tìm phong phú

Hò đôi câu thương đủ nước trời trăng

Khách câu trăng, xa mùi tục đó chăng ?

Làn sóng chạy, hận muôn năm cỡi tháo

Cầu Đông Ba, Gia Hội, Trường Tiền dạo

Nhởn nhơ soi trăng tạo lắm bức tranh

Gấm nghìn tầng, Bạch Hổ lẫn Nội Thành

Phô ngất diện trăng doanh bờ cổ độ

Cũng Lăng Tẩm Công Hầu Vương Bá lộ

Đất Tổ còn kiên cố lớp ngàn thông

Trăng Thần Kinh, sầu lữ thứ mộng trông

Khua hồn nước, bể Đông hầu tát cạn

Còn Nam Giao, Bến Ngự muôn ánh sáng

Đại Nội Thành lai láng giữa trời trăng

Sương lồng một khối tâm băng

Non sông mừng đón vừng trăng quê nhà

Kinh Luân

Trở lại..

 

Cổ kim ai cũng mê trăng

Người nay đổ bộ ghen chăng mất nàng

Kinh Luân
 

Trở lại..

Thôn Vỹ Dạ

Hương thoảng nguyên trinh Thượng Uyển hoa

Hồn quê, khói quán, nghĩa nhân hoà

Đường mòn cầu đá tiên đưa mắt

Đồng rộng diều bay khách nhớ nhà

Chợ mới rong hàng lồng chí trẻ

Đò Cồn buông ngựa đúc gan già

Hồn thơ Tuy Lý Vương thiên sử

Sanh tại nơi đây gẫm đậm đà

Kinh Luân

Phụng hoạ Thôn Vỹ Dạ

Hoài nhớ nơi sinh đượm cỏ hoa

Tình quê đầm ấm quá muôn toà

Êm êm làn sóng xuôi theo nước

Nhè nhẹ đường mây giục tới nhà

Ba cửa khoe màu mùa phượng nở

Một thôn in bóng ánh trăng già

Vui hè, Thủy Tạ, ngồi câu hứng

Ngâm vịnh đôi câu thú đậm đà.

Công Tằng T.N Khánh Trợ

Trở lại..

Quê Tôi

Buồn về nép cố hương

Bởi quen gió dạn sương

Đau khổ đã xem thường

***

Có một giòng sông Hương

Tưới khắp cùng bốn phương

Sạch mát khách đoạn trường

***

Nội cỏ, Mẹ già thương

Núi Ngự mãi vấn vương

Còn bao nhiêu vô thường

Tôn Thất Nguyện

Cảm đề

Cuốn Lược Biên Nguyễn Phước Tộc

 

Uống nước xin ai nhớ đến nguồn

Họ hàng tìm hiểu Nguyễn Tông Môn

Thế gia ghi lại lời gia phả

Nam Quốc hẳn không mất quốc hồn

Hán tự giờ đây dù thất lạc

Việt văn còn đó cũng trường tồn

Bà con nội ngoại trong Vương tộc

Uống nước xin ai nhớ đến nguồn

Chung Anh

Trở lại..

Trở lại..

Kỷ niệm ngày thành lập Ban Trị Sự Hội Tương Tế N.P.T tại Sài Gòn Gia Định

(06-01-1969)

Từ Huế vào Nam lập Hội này

Luân, Toàn, Ngọc chạy quá hăng say

Mời cho đông đủ bà con nhóm

Vinh hạnh đầu tiên đáng nhớ ngày

Kinh Luân

Kỷ niệm ngày Đại Hội N.P.T Tương Tế Hội tại Sài Gòn

(19-10-1969)

Các tỉnh khắp nơi dự Hội này

Bốn năm kỳ nhiệm góp đông tay

Sài Gòn thành lập Trung Ương lợi

Hoa đượm đầy hương mãi đẹp ngày.

Kinh Luân

Trở lại..

Trở lại..

Cảm Xuân Canh Tuất

Thu qua, Đông tới, đợi Xuân sang

"Cội Phúc" nghinh xuân ánh bạn vàng

Thế nước anh hùng suy luận thét

Cung trăng chú cuội hét hò vang

Bút đà múa bút khai xuân ngất

Hoa cũng khoe hoa phất mộng tràn

Đến lúc trời ban cho nghĩa cử

Gia đình hạnh phúc cứ vinh quang

Kinh Luân

Chữ "Phước" gấm nhung một đoá hồng

Tết Xuân Canh Tuất đượm đầy bông

Vầy tình gia tộc hương muôn sắc

Hạnh phúc tưng bừng đạt chí công

Tôn Thất Ngọc

Trở lại..

Lên đầu trang


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 0923.998879 Email: admin@baokyvn.com Website: http://www.baokyvn.com

Khi sử dụng thông tin này,  xin ghi rõ "http://huexa.baokyvn.com"

Copyright © 2005 - 2018 Bảo Kỳ. All rights reserved.

admin@baokyvn.com